Kourikoulòm

Nomi Chinese sou entènèt
Sistèm Kourikoulòm lan

Nomi Chinese sou entènèt
Oto-devlope Kourikoulòm Nwayo

L1 - L2 Tande & Pale

168 leson & 18 Tèm & 200 mo
Konprann pwononsyasyon ak òtograf 63 Pinyin epi kapab distenge inisyal, vwayèl ak tout silab la.
Konsantre sou amelyore kapasite pou tande ak pale. Amelyore enterè elèv yo nan Chinwa atravè fòmasyon sijè epi mete yon fondasyon pou ekspresyon oral pale.
Aprann 29 kou, 40 radikal nan karaktè Chinwa ak 28 karaktè debaz Chinwa. Fòme yon konpreyansyon debaz sou estrikti a ak ekri nan karaktè Chinwa.

L3 - L4 Lekti ak Ekri

480 leson & 32 Tèm & 800 mo
Aprann ladrès òtograf natirèl, ladrès kominikasyon ; li diferan kalite atik, amelyore kapasite lekti ak kiltive konsyans ekri ak kapasite panse Chinwa.
Kapab li atik mwayen ak long poukont li epi ekri senp atik Chinwa fasil.

L5 - L7 Kontèks & Topic

220 leson & 16 Tèm & 1500 mo
Aprann gramatik sistematikman epi amelyore kapasite lekti.
Kiltive kapasite konplè elèv yo atravè modèl aprantisaj milti-nivo ki fèt nan diferan tèm.
Kapab li atik ki long poukont ou epi ekri atik kout fasil.

L8 Aprantisaj Fon

200 leson & 8 Tèm & 2500 Mo
Amelyore kalite limanite ak konotasyon literè nan etid konplè nan kilti, istwa ak lòt aspè.
Konprann rasin istorik Chinwa yo epi li atik sou plizyè sijè, fè pratik gramèks kontèks konplè pou amelyore vokabilè sistematikman.
Kapab rezoud pwoblèm nan lavi reyèl ak Chinwa, aprann ekri atik pwofesyonèl tankou rapò ankèt, kòmantè jounal, elatriye.